Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest „Indygo Katarzyna Szaszkiewicz”, ul. Agawy 5, 05-077 Warszawa., REGON 351159510, NIP 9451296823 (zwana dalej Indygo).
  • Inspektorem Ochrony Danych w Indygo jest pani Katarzyna Szaszkiewicz, email: k.szaszkiewicz(at)pogotowiewnetrzarskie.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uzgodnionych prac projektowych. Odbiorcami Twoich danych są pracownicy Indygo oraz wykonawcy polecani przez Indygo.
  • Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.
  • Dane (w niezbędnym zakresie) mogą zostać przekazane wykonawcom polecanym przez Indygo.
  • Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez Indygo:
  • Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie).
  • Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.